Welkom

Welkom op de site van “Het Rodens Mannenkoor” 

In 1973 kwam de heer J. Tjepkema vanuit het westen des lands in Roden wonen. In zijn oude woonplaats had hij in een mannenkoor gezongen en dat wilde hij in Roden ook weer gaan doen. Er bestond echter in Roden nog geen mannenkoor. Hij heeft toen het initiatief genomen om langs de deuren te gaan om te vragen of de heer des huizes misschien zin had om in een nieuw op te richten koor te komen zingen. Toen hij op deze manier 40 mannen had geworven werd tegen het einde van het jaar Het Rodens Mannenkoor opgericht.

Dat koor bestaat nog steeds en heeft in 2013 zijn 40-jarig bestaan gevierd. Vijf van de huidige 22 leden zingen al vanaf de zeventiger jaren mee in het koor.