Koor

Wij zijn een vier stemmig koor en ons repertoire is heel divers.          Wij zingen klassiek, populair, barbershop en streektaal.                       A capella of met piano begeleiding.

Als koor zijn wij aangesloten bij het overkoepelend orgaan “De Bond van Koren in Drenthe”, waarbij  wij regelmatig mee doen aan het koren festival.

Wij proberen jaarlijks minimaal één concert te geven,met medewerking van een ander koor.

Er wordt iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd in een zaal van het verzorgingshuis “De Hullen” te Roden.                      Ceintuurbaan Zuid 21
9301 HW Roden                                                                                    Bij verhindering afmelden bij Johan Kolbeek Tel : 050-5018269