Nieuws

Het Rodens Mannenkoor wenst u een goed en gezond 2021

We kunnen en mogen op dit moment nog steeds niet zingen door de corona we hopen dat er in het jaar 2021 weer meer mag na de vaccinaties en hopen mekaar spoedig weer te zien namens het bestuur wens ik u fijne dagen en blijf gezond

Mevrouw, mijne heren,

In overleg met zorgcentrum de Hullen heeft het dagelijks bestuur van het
Rodens Mannenkoor besloten om in verband met Corona-problematiek tot en
met 31 maart geen bijeenkomsten in de Hullen te houden. Dat betekent dus
geen repetities en ook geen jaarvergadering.

Afhankelijk van de landelijke maatregelen zullen we besluiten hoe het
verder gaat. We houden jullie daarvan uiteraard op de hoogte.

met vriendelijke groet,

Jan N.

 

We doen mee met het Drents Zangfestijn dat wordt
georganiseerd door de Bond van Koren in Drenthe op 28 maart 2020 in het Atlas Theater in Emmen.we zingen s’middags.
update het zangfestijn gaat niet door ivb met coronavirus

Het Rodens Mannenkoor wenst u een goed 2020

voor de koorleden 7 januari beginnen we met een nieuwjaars receptie ook uw partners zijn hierbij van harte uitgenodigd

 

 

Het koor is dringend op zoek naar nieuwe leden

mocht u interesse hebben om te komen zingen in een gezellig mannenkoor kom gerust eens vrijblijvend langs op de dinsdag avond vanaf 20.00 uur in zorgcentrum De Hullen te Roden.

 

 recensie uit het kerkblad

 

op de jaarbeurs ten tijde van de Rodermarkt dagen hebben een aantal leden loten voor de vereniging van volksvermaken verkocht met het resultaat van 1000 verkochte loten waarvoor hartelijk dank